Τα κέρδη των εργοδοτών είναι βουτηγμένα στο αίμα των εργατών.