Οι πολιτικές της κυβέρνησης δολοφονούν στο Αιγαίο και στον Έβρο