Για δεύτερη ημέρα το επιτελικό κράτος παθαίνει "σκοιλ ελικικου"