Τίποτα δεν έχει τελειώσει, η παντοδυναμία της Δεξιάς δεν είναι δεδομένη