Μια «αιρετική» ανάγνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.