Συνάντηση της Λαϊκής Ενότητας - Ανυπότακτη Αριστερά με εκπροσώπους της Ανυπότακτης Γαλλίας