Για την παγκόσμια μέρα κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας και Αμφιφοβίας