Η εκλογική ενίσχυση του ΜΕΡΑ25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ είναι χρήσιμη για το λαό και τη νεολαία