Οι πολιτικές που προκαλούν τραγωδίες, η υποκρισία και η ώρα του λαού