Οι 7+1 Τομές ως προαπαιτούμενα για ουσιαστική αλλαγή