Η ελπιδοφόρα εκλογική συμμαχία της Αριστεράς και στη Λακωνία