Περί συγκυβερνήσεων, Δήμητρας και άλλων δαιμονοποιήσεων