Για την προστασία της περιουσίας των λαϊκών νοικοκυριών