Συνάντηση Ευρωπαϊκών Αριστερών Κομμάτων στις Βρυξέλλες.