Πρέπει να τους σταματήσουμε! Πρέπει αυτή η χώρα να σταματήσει να είναι στο "πάμε κι όπου βγει" αλλά στο "πάμε μαζί"!