Επειδή οι μοναδικοί αγώνες που είναι χαμένοι είναι αυτοί που δεν δόθηκαν. Πρώτη φορά ρήξη!