Πρώτη η Ελλάδα σε υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην Ευρώπη.