Οι Έλληνες του εξωτερικού, «Απειλή» για την Κυβέρνηση