Συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής Α' Θεσσαλονίκης , Τετάρτη 26 Απρίλη 7.00μμ