Μαρίνα Ναυπλίου: "αναπτυξιακό έργο" ή καταστροφική επένδυση;