Η υπεράσπιση του Συντάγματος είναι υποχρέωση και καθήκον μας