Ο πράσινος καπιταλισμός είναι το τέλος της οικολογίας