Παλλαϊκή εξέγερση στη Γαλλία: Μία καθαρή εικόνα από το μέλλον