ΌΧΙ στην παράταση του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις.  Οι εργαζόμενοι   δεν είναι σκλάβοι.