Η δολοφονία  στα Τέμπη σχεδιάστηκε το 2010 και εκτελέστηκε το 2023