Στο ίδιο έργο θεατές...(Για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του κεντρικού λιμανιού της Χίου)