«ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»:  Δείχνουν…..  Διαρκές έγκλημα