ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ