Η εγκατάλειψη από κυβέρνηση της πολυδιάστατης ενεργειακής πολιτικής