Ύβρις, άτις, νέμεσις και τίσις Η αλαζονεία των κυβερνώντων θα συναντήσει την λαϊκή τιμωρία