Τρομοκρατημένη κυβέρνηση ασκεί βία και καταστολή εναντίον του λαού.