Είναι η ώρα του αγώνα για να υπερασπιστούμε τη ζωή μας