Ο λαός να διεκδικήσει στο δρόμο την ζωή του -Τίποτα δεν μπορεί να μείνει το ίδιο