Η ΛΑΕ-ΑΑ απαιτεί την αποκατάσταση των αναπηρικών επιδομάτων