Η ΛΑΕ-ΑΑ χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών