Βίαιη επίθεση και αναίτιες προσαγωγές από την αστυνομία ενάντια στους εργαζόμενους στον Επισιτισμό - Τουρισμό