Πλειστηριασμοί: Ν.Δ. – ΣΥΡΙΖΑ, το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο μαζί το πρόσωπο