Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό!