Η ΛΑΕ – ΑΑ στηρίζει την απεργία και τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα