Η ΛΑΕ-ΑΑ στηρίζει το συλλαλητήριο των συνταξιουχικών οργανώσεων