Γιατί ο Ελληνικός λαός δείχνει να ανέχεται τη λεηλασία της ζωής του;