Η ομιλία της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος Π.Γ. ΛΑΕ - ΑΑ, στη ΚΑΛΑΜΆΤΑ