Σχόλιο ΛΑΕ ΑΑ για την Αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική διαδικασία