Η ΛΑΕ ΑΑ καταδικάζει τα καθημερινά εγκλήματα των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής