ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΝΕΚΡΟΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΟΥ ΔΙΑΛΎΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ