21ος αιώνας στην Ελλάδα: Τέχνη και καλλιτέχνες υπό διωγμό