Σχόλιο της ΛΑΕ ΑΑ για τουςνοσταλγούς της μοναρχίας