Ο Άδωνης, ο  έλεγχος της αγοράς  η Επιτροπή Ανταγωνισμού.