Δ. Στρατούλης : "Ο αγώνας για την προστασία της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας συνεχίζεται"