Ελλείψεις φαρμάκων: Άλλο ένα χτύπημα στην υγεία και στο εισόδημα του λαού.